,
Web de RevoltaGlobal
Portada del sitio > Formació > Programa dels campaments de joves revolucionaris

Programa dels campaments de joves revolucionaris

Viernes 27 de mayo de 2016

Todas las versiones de este artículo:

  • [Español]

 


El programa està dividit en diferents eixos temàtics, de manera que cada dia està dedicat a una gran qüestió:
-  Joventut i classe.
-  Imperialisme, Orient Mitjà, crisi dels refugiats i antiracisme.
-  Feminismes i lluita per l’emancipació de les dones.
-  Lluita LGTBIQ i subjectivitats als marges de l’heteropatriarcat.
-  L’impossible capitalisme verd i la necessitat de l’ecosocialisme.
-  Organitzacions polítiques i moviments socials.

Cada dia es realitzen diferents activitats al voltant d’aquests grans temes: els rallys, les taules rodones, els tallers i les sessions de formació.

- Els rallys són plenaris generals on intervenen ponents de diversos països i moments de trobada de tots els participants del campament.
- Les taules rodones són activitats plenàries on diverses persones convidades, activistes de diferents moviments socials, comparteixen la seva experiència i responen a les preguntes del moderador o la moderadora.
- Els tallers són activitats més petites, realitzades de forma simultània, on es tracten i discuteixen temes més concrets i en profunditat, i permetent l’intercanvi d’opinions entre els i les participants.
- Les sessions de formació són sessions introductòries destinades a aquelles persones que vulguin començar a formar-se en els temes tractats en cadascuna de les sessions.

Activitats lúdiques, alternatives i desmercantilitzades

Els campaments també tenen activitats lúdiques, festives i d’oci alternatiu i desmercantilitzat. Cada nit hi ha una festa amb un contingut, temàtica i estil diferent, incloent-hi una festa no-mixta de dones i una festa LGTBIQ.

Espais temàtics i reunions internacionals

Als campaments també hi ha un espai específic de dones i un espai LGTBIQ amb activitats i debats propis, oberts a totes les participants del campament. A més, també hi ha reunions entre les delegacions dels diferents estats per conèixer més a fons les lluites particulars de cada territori.

Autogestió i sostenibilitat
El funcionament del campament és completament autogestionat pels participants. L’objectiu és intentar funcionar com voldríem que funcionés una societat alternativa a l’actual i anar construint experiències de convivència i d’organització alternatives. Les diferents activitats (neteja, seguretat, torns de bar...) es realitzen de forma rotativa per equips de voluntaris. Cada dia es realitzen trobades entre les diferents delegacions de cada estat que participa, i reunions de coordinació general del campament, per tal de fer un seguiment de les activitats diàries. Ens organitzem amb criteris sostenibles, per no destruir el medi ambient. El menjar del campament inclou menús vegetarians i vegans.

Informació
- Dates: del 24 al 30 de juliol del 2016. Inscripció
- Lloc: Cànoves, Catalunya.
- Menús: omnívor, vegetarià o vegà.
- Allotjament: zona d’acampada. Portar tenda, sac, estoreta, tovallola…

Programa definitiu dels 33º Campaments de Joves Revolucionàries

DIUMENGE 24: Benvinguda.
21h. Míting de benvinguda.

DILLUNS 25: Joventut i classe.
8h. Esmorzar.
08:50. Reunió de delegació.
09:15. Formació: Mercat de treball juvenil a l’Europa de la crisi. Ponent: per
concretar.
10:45. Espai de Dones: De quina manera els espais no mixtes poden contribuir a
lluitar contra el sexisme a les nostres organitzacions i per què són importants en si
mateixos? Quines altres eines feministes podem fer servir?
12h. Reunió de Interdelegació / Comissions Permanents.
13:15. Dinar + Descans.
15:45. Tallers:
- Xina: la crisi ecològica i l’auge de les vagues (FR).
- Els joves a França i la lluita en contra de la reforma laboral (FR).
- Els canvis estructurals en el mercat de treball i les seves conseqüències (FR).
- L’educació en el mercat laboral del segle XXI: com defensar el dret a l’
estudi? (EE + IT).
- L’estandardització del sistema d’educació i les seves conseqüències en la joventut
(DK).
- El dret a la ciutat: lluites contra la privatització de serveis i espais
públics (IT).
- El deute i l’auditoria (EE).
- Com aturar el TISA i el TTIP? (SW).
- La lluita dels i les metges residents a Anglaterra (GB).
- L’Estat d’Emergència i la privació de llibertats: Europa occidental, Egipte i
Tunísia (FR).
- El debat sobre l’abandonament de la Unió Europea i l’Eurozona (DK-GB-GR?).
- La lluita de les treballadores de la neteja gregues (GR).
17.30h. Espai LGTBIQ: Informes sobre l’estat del moviment en els diferents
Estats. Sessió oberta.
18:45. Reunió de delegació.
20.15h. Sopar.
22h. Taula rodona: Experiències d’autoorganització obrera. Ponents: Activista
contra la Loi Travail (FR), Correscales (EE), Netejadores (GR). Modera: B.
23:15. Cinefòrum: Les neiges du Kilimanjaro.

DIMARTS 26: Imperialisme, Orient Mitjà, crisi dels refugiats i antiracisme.
8h. Esmorzar.
08:50. Reunió de delegació.
09:15. Formació: Revolució, contrarevolució i guerres imperialistes: causes i
conseqüències de la situació a l’Orient Mitjà. Ponent: Gilbert Achcar / Julien Salinge.
10:45. Espai de Dones: Tallers:
- Com lluitar contra la invisibilització de les dones no cis-hetero al
moviment feminista?
- Quines demandes per al moviment feminista europeu avui dia?
- Amor romàntic.
- Precarietat vital: la precarietat en tots els espais de la vida de les dones.
12h. Formació: Migracions i fronteres a l’Europa Fortalesa. Ponent: Mamadou Ba.
13:15. Dinar + Descans.
15:45. Tallers:
- L’ascens del populisme de dretes a Europa, una nova expressió del
nacionalisme (IT + FR).
- El projecte de Rojava al Kurdistan, una mirada crítica (B).
- La situació turca, entre les lluites i la repressió (FR).
- Benvingudes refugiades: la lluita de Calais i l’hospitalitat des de baix (IT + FR).
- La lluita per la independència del Sàhara Occidental (Sàhara).
- La criminalització de les estrangeres: els centres de detenció (CIEs) a l’Estat
Espanyol i la mobilització de l’esquerra (EE).
- La institucionalització del racisme i de la islamofòbia (SW + FR).
- El racisme com una construcció social i la identitat de les persones
racialitzades (FR).
- Com organitzar l’autodefensa davant la nova onada d’atacs feixistes? (GR)
- Control fronterer i pas il•legal de persones (DK).
- El moviment "Black Lifes Matter" (USA).
17.30h. Espai LGTBIQ: discriminacions internes en el moviment LGTBIQ. Sessió
oberta.
18:45. Reunió de delegació.
20.15h. Sopar.
22h. Taula rodona: Migrants i refugiades a l’Europa Fortalesa. Ponents: Migrant
activista a Calais (FR), Experiències de suport actiu (DK / D), Crisi de refugiades a
Grècia (GR).
23:15. Cinefòrum: It ’sa free world.

DIMECRES 27: Feminismes i lluita per l’emancipació de les dones.
8h. Esmorzar.
08:50. Reunió de delegació.
09:15. Formació: Una nova perspectiva de l’economia des del feminisme. Ponent:
Laia Facet.
10:45. Espai de Dones: Violències masclistes. Introducció i debat en grups:
- Violència sexual: cultura de la violació.
- Violència institucional.
- Violència econòmica.
- Violència cultural i de representació.
12h. Reunió de Interdelegació/ Comissions Permanents.
13:15. Dinar + Descans.
15:45. Tallers:
- La història del 8 de Març, de 1911 fins a l’actualitat (FR).
- De Angela Davis a Zara Ali (FR).
- Feminisme islàmic (FR).
- Cultura de la violació: com lluitar contra ella? (SW).
- Praxis feminista dins de les nostres organitzacions (DK).
- Els atacs al dret de decidir de les dones durant la crisi (IT).
- El feminisme com a moviment de masses: l’experiència de l’7N (EE).
- La qüestió de l’amor lliure (EE).
- El debat al voltant del treball sexual (IT + GB).
- L’autodefensa de les dones kurdes en guerra (FR).
17.30h. Espai LGTBIQ: Les assemblees emocionals en el moviment LGTBIQ.
Discussió sobre el sentit i les dificultats d’aquests espais. Sessió tancada.
18:45. Reunió de delegació.
20.15h. Sopar.
22h. Rally: Presentació de la festa. A decidir per l’Espai.
23:15. Cinefòrum: El Caire 678.

DIJOUS 28: Lluita LGTBIQ i subjectivitats en els marges del heteropatriarcat.
8h. Esmorzar.
08:50. Reunió de delegació.
09:15. Formació: Quin tipus de "capitalisme queer" pot ajudar-nos a lluitar contra
les opressions LGTBI? Ponent: Mauro Muscio.
10:45. Espai de Dones: Apoderament i autodefensa. Format:
- Introducció: violència psicològica.
- Exercici físic en grups petits.
12h. Reunió de Interdelegació / Comissions Permanents.
13:15. Dinar + Descans.
15:45. Tallers:
- El moviment obrer i la lluita contra l’homofòbia en els començaments del segle
XX (FR).
- Com oprimeix el capitalisme als subjectes al marge del heteropatriarcat -
LGTBIQ? (B).
- Homonacionalismo i pinkwashing (FR).
- La intervenció del Papa Francesc en les qüestions LGTBIQ i de dones (IT).
- Diferències en el moviment LGTBIQ: revolucionàries, assimilacionistes i queers
(EE).
- Poliamor: alternatives a la monogàmia i llibertats sexoafectives (IT + EE).
- Persones transgènere i transfòbia: la lluita pels drets i l’emancipació
trans i intersex (FR).
- Experimentació comunicativa: alternatives al sistema simbòlic
heteropatriarcal (taller pràctic) (EE).
- Discriminació dins dels moviments LGTBIQ (DK?).
17.30h. Espai LGTBIQ: Preparació política de la festa i preparació de la trobada
amb l’Espai de Dones.
18:45. Reunió de delegació.
20.15h. Sopar.
22h. Rally: Presentació de la festa. A decidir per l’Espai.
23:15. Cinefòrum: Pride.

DIVENDRES 29: L’impossible capitalisme verd i la necessitat de l’ecosocialisme
9h. Esmorzar.
09:50. Reunió de delegació.
10.15h. Formació: Com influeix el sistema productiu internacional en les
desigualtats ecològiques al llarg del món? L’exemple de la indústria alimentària.
Ponent: Peter Saxtrup Nielsen.
11:45. Trobada de l’Espai de Dones i l’Espai LGTBIQ: El debat dels
"Ventres de lloguer" i de la maternitat subrogada.
13:15. Dinar + Descans.
15:45. Tallers:
- Les conseqüències del canvi climàtic a Mindanao (FI).
- Reconversió ecològica de la producció sota control obrer: l’exemple de les
fàbriques recuperades (IT + EE).
- Migracions climàtiques (FR).
- Ecofeminisme (DK?).
- La privatització dels béns comuns: la lluita contra la desregularització de
les perforacions submarines a Itàlia (IT).
- Un debat sobre els aliments genèticament modificats (SW).
- Balanç i perspectives de COP21 i del moviment per la justícia climàtica (FR).
- La impossibilitat d’un capitalisme verd (FR).
- La reducció del temps de treball com a demanda ecologista i democràtica (B).
- Ende Gelände: La mobilització contra les mines d’or a Alemanya (D).
17.30h. Reunió de Interdelegació / Comissions Permanents.
18:45. Reunió de delegació.
20.15h. Sopar.
22h. Estratègies ecosocialistes al moviment real. Ponents: Lluites en defensa del
territori (MX), Fuori Mercato (IT), Ende Gelände (DK), Filipines.
23:15. Cinefòrum: I també la pluja.

DISSABTE 30: Organitzacions polítiques i moviments socials.
8h. Esmorzar.
08:50. Reunió de delegació.
09:15. Per què l’estratègia internacionalista és necessària per a les nostres
organitzacions i moviments? Ponent: Lidia Cirillo.
10:45. Tallers:
- La Vaga General el maig del 68 com a eina per comprendre la
necessària unió entre treballadores i estudiants (FR).
- L’experiència del FIT a Argentina (FR).
- Occupy, Blockupy i La nostra-Senyora-des-Landes: com integrar les noves formes
de lluita en la nostra estratègia? (FR).
- Què podem aprendre de l’experiència de Syriza? (GR).
- Ajuda mútua, autogestió i autoorganització (IT).
- Què és l’hegemonia i com podem construir-la? (EE).
- Jeremy Corbyn, el Partit Laborista i la història de l’esquerra laboralista
(GB).
- Una anàlisi dels moviments autònoms (FR).
- Poden els municipis rebel•lar-se contra l’Estat al llarg d’Europa?
(DK + EE).
- Marxisme i populisme (EE).
00:15. Reunió de Interdelegació / Comissions Permanents.
13.45h. Dinar + Descans / Sessió de debat: Quina organització pera quina estratègia?
Sessió oberta a qui vulgui participar, recomanada només per a militants.
16h. Reunió de delegació.
17.30h. Neteja i recollida.
20.30h. Sopar.
22h. Míting de comiat.


contacte revolta global contacte  |  contacte amb el webmaster webmaster  |  Seguir la vida del sitio RSS 2.0  |  tornar a dalt inici